Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  • Πριόβολου-Γεωργαλά Στυλιανή, Ομότιμη Καθηγήτρια (Βιογραφικό)

Διδακτορικό δίπλωμα (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Università di Roma “La Sapienza”), Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας, Πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών).
► Λατινική-Ιταλική Φιλολογία

Επικοινωνία: γραφείο 804, 8ος όροφος, τηλ.: 2107277816, e-mail: stepri[at]isll.uoa[dot]gr

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα (Υποτροφία ΝΑΤΟ, Accademia Arcadia),Διδακτορικό δίπλωμα (Πανεπιστήμιο Αθηνών),  Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών).
► Ιταλική λογοτεχνία: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής Λογοτεχνίας

Επικοινωνία: γραφείο 808, 8ος όροφος, τηλ.: 2107277825, e-mail: gerzoras[at]ill.uoa[dot]gr

 

Διδακτορικό δίπλωμα (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
► Γλωσσολογία: Υπολογιστική και Ποσοτική επεξεργασία γλωσσών

Επικοινωνία: γραφείο 15, 8ος όροφος, Νέα πτέρυγα Εργαστηρίων Η/Υ, τηλ.: 2107277491, e-mail: gmikros@ill.uoa.gr

 

Ο Γεράσιμος Δ. Παγκράτης (Κέρκυρα, 1970) είναι Καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας), όπου διδάσκει Ιστορία και Πολιτισμό της Ιταλίας και του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού, και μέλος του ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης). Μελέτες του για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις των ελλήνων υπηκόων της Βενετίας, τα λατινικά μοναστικά τάγματα στο βενετικό "Κράτος της Θάλασσας", καθώς και την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Επτανήσου Πολιτείας έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Οι εκθέσεις των Βενετών Βαΐλων και Προνοητών της Κέρκυρας (16ος αι.) [ΕΙΕ/ΙΒΕ, Αθήνα 2008], Εκκλησία και Κράτος στα βενετικά νησιά του Ιονίου Πελάγους [Παπαζήσης, Αθήνα 2009], Κοινωνία και Οικονομία στο βενετικό «Κράτος της Θάλασσας»: οι Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις της Κέρκυρας (1496-1538), [Πεδίο, Αθήνα 2013], Οι κληρονομιές των Βενετών: συνέχειες και ασυνέχειες στα νησιά του Ιονίου Πελάγους (τέλη 18ου αι.-αρχές 19ου αι.) [Παπαζήσης, υπό έκδοση], και επιστημονικός επιμελητής στην ελληνική μετάφραση του βιβλίου του Frederic Ch. Lane, Βενετία, η θαλασσοκράτειρα [Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007].

Επικοινωνία: 8ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, γραφείο 7, τηλ. 2107277494, e-mail: gpagratis[at]isll.uoa[dot]grgerassimospagratis[at]yahoo[dot]gr

 

Διδακτορικό δίπλωμα, Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
► Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαικός Πολιτισμός

Επικοινωνία: γραφείο 8, 8ος όροφος, Νέα πτέρυγα Εργαστηρίων Η/Υ, τηλ.: 2107277495 , e-mail: itsolkas[at]isll.uoa[dot]gr

 

Διδακτορικό δίπλωμα, Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
► Ιταλική Λογοτεχνία

Επικοινωνία: γραφείο 808, 8ος όροφος, τηλ.: 2107277825, e-mail: sgoumary[at]yahoo[dot]grmsgourid[at]isll.uoa[dot]gr

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γλωσσολογία από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Γλωσσολογία από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Φιλολογικού Τμήματος από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
► Γλωσσολογία: Αντιπαραθετική ανάλυση της Ιταλικής και της Ελληνικής γλώσσας

Επικοινωνία:  γραφείο έναντι Εντευκτηρίου Προσωπικού Φιλοσοφικής (Κυλικείο), 2ος όροφος, τηλ.: 2107277375,  email: giannoulop@ill.uoa.gr

 

Διδακτορικό δίπλωμα (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δίπλωμα ειδίκευσης στη Linguistica Italiana (Università di Roma “La Sapienza”), Laurea di Dottore in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Istituto Universitario Orientale di Napoli).
► Ιταλική Γλωσσολογία

Επικοινωνία: γραφείο 329, 6ος όροφος, τηλ.: 2107277674, e-mail: domini[at]isll.uoa[dot]gr

 

Διδακτορικό δίπλωμα, Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Πτυχίο Παιδαγωγικής (Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης).
► Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία

Επικοινωνία: γραφείο έναντι Εντευκτηρίου Προσωπικού Φιλοσοφικής (Κυλικείο), 2ος όροφος, τηλ. 2107277378, e-mail: athemou[at]isll.uoa[dot]gr

 

  • Δημοπούλου Ρουμπίνη, Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια (Βιογραφικό)

Διδακτορικό δίπλωμα, Πτυχίο Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών).
► Λατινική Λογοτεχνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης

Επικοινωνία: γραφείο έναντι Εντευκτηρίου Προσωπικού Φιλοσοφικής (Κυλικείο), 2ος όροφος, τηλ.: 2107277377, e-mail: roudim[at]isll.uoa[dot]gr

 

Διδακτορικό δίπλωμα (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Glottodidattica: Didattica dell’italiano come L2/LS (Università per Stranieri di Perugia), Laurea di Dottore in Pedagogia (Università degli Studi di Perugia)

► Γλωσσοδιδακτική: Η Διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας

Επικοινωνία: 8ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, γραφείο 7, τηλ. 2107277494, e-mail: gmilioni[at]ill.uoa[dot]gr

Στην κορυφή