Αρχική » CIVIS

CIVIS / Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης

Το CIVIS είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα οκτώ Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου αυτού είναι:  Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -KarlsUniversität Tübingen (Γερμανία).

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, στη συνεδρία της 28/1/2019  αποφάσισε την συμμετοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης με την επωνυμία «CIVIS» και ενέκρινε την διακήρυξη των στόχων της.

Ανάμεσα στους στόχους αυτής της συμμαχίας η οποία  θα συγκεντρώσει το δυναμικό περίπου 384.000 φοιτητών και 55.000 μελών του προσωπικού των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων είναι :

- Η κλιμάκωση των πολυάριθμων υπαρχουσών συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων σε ένα πρόγραμμα δομικής ολοκλήρωσης- ενσωμάτωσης που υπερβαίνει τις συνηθισμένες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων.
- Η αύξηση της κινητικότητας κυρίως μεταξύ των Πανεπιστημίων-μελών του δίκτυο
- Η ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και η διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων και των περιόδων σπουδών, προκειμένου να προωθηθεί παραπέρα η συμβατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και η μετακίνηση των φοιτητών στην Ευρώπη.
-  Η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.
- Η καλλιέργεια ευρωπαϊκών επαφών και η ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών με περιοχές της Μεσογείου και της Αφρικής στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας  (καθώς η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα αποτελέσουν ένα επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής συνεργασίας).
- Η ενίσχυση  των ερευνητικών  δεσμών  που υπάρχουν μεταξύ των πανεπιστημίων μέσω της διεπιστημονικότητας, των κοινών ερευνητικών υποδομών και της χρηματοδότησης κινήτρων για κοινά έργα.
- Η ενίσχυση καινοτόμων  παιδαγωγικών μεθόδων
- Η ενίσχυση της ιδέας για ανοικτούς και προσβάσιμους εκπαιδευτικούς πόρους, κατά τις επιταγές της Ανοικτής Επιστήμης και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

- Η συνεργασία με συνδεδεμένους εταίρους, τόσο τοπικούς όσο και ευρωπαϊκούς, που θα στηρίξουν τις δράσεις της συμμαχίας και θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών

- Η συνεργασία με τις περιφέρειες των πανεπιστημίων και η σύνδεσή τους  με τα όργανα διοίκησης της συμμαχίας για την ενίσχυση συνεργειών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS, όπως τα "Blended Intensive Programmes", και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

  Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του Erasmus+, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

  Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!

  "Blended Intensive Programs"

  Ποιους αφορούν:
  Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων
  Αιτήσεις: ηλεκτρονικά (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση)
  Προθεμίες υποβολής: Ά κύκλος αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2022

  Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs;
  Τα "Blended Intensive Programs (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.
  Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.
  Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).
  Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS:

  - Υγεία
  - Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες
  - Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
  - Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
  - Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

  Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις 6 προγράμματα BIPs που αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία:

  Basic cell biology (deadline 30/9/22)

  European private law and modern technologies (deadline 30/09/2022)

  Language and identity in an intercultural perspective ( deadline 30/09/2022)

  Linguistic cultures and communities in Europe (past and present) (deadline 30/09/2022)

  Argumentation, communication, digital tools and knowledge transfer
  (deadline 20/09/2022)

  Co-creating Urban Futures (deadline 20/09/2022)

  Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία CIVIS Courses.

  Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: Q&A on Blended Intensive Programmes, είτε να επικοινωνήσετε με την κα Καρακώστα Αθηνά από το γραφείο της κινητικότητας του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: atkarako@uoa.gr ή με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο e-mail: info-civis@uoa.gr.

 

 • To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVIS, να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Τίτλος: "Brain (good) Use for Learning Efficiently (BULE)"

"The course helps students to understand how their memories are functioning, and hence, which are the scientifically-proved most relevant learning methods. It deconstructs neuromyths, determines each student’s learning profile and strategy, informs about the stereotype threat and the implicit bias, with their possible consequences on taking decisions. It helps in managing stress and raises awareness to mindfulness and well-being positive effects. It will be in English and there will be displayed slides with a limited number of English words, mostly images or drawings, with embedded experiments and interactive (Wooclap) sessions. This course is needed for all European citizens, in the frame of sustainable development to reduce the negative effects of stereotypes and implicit bias, for a better inclusion".

Ποιους αφορά:
Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες(Θα δοθεί προτεραιότητα στους πρωτοετείς-προπτυχιακούς φοιτητές)
Πεδία Σπουδών:
Όλα τα επιστημονικά πεδία
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:
29 Αυγούστου- 9 Σεπτεμβρίου 2022(συνολική διάρκεια: 2 εβδομάδες)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
26 Αυγούστου 2022
Αιτήσεις:
Ηλεκτρονικάστη φόρμα
Format μαθήματος:
Διαδικτυακό, Διαδραστικό (virtual)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:
Online, Wooclap platform sessions
Γλώσσα μαθήματος:
Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
ECTS:5
NB of places:
20
Βίντεο παρουσίασης BULE: εδώ

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: gabrielle.regula@univ-amu.fr & erika.riberi@univ-amu.fr. Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής
στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορίαStudents/CIVIS Micro-programmes.

 

 • CIVIS Courses-Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS: 

 

 • CIVIS Courses-Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS                                               Ενημερωτικό Σημείωμα                                                                                                                                                     Transnational History                                                                                                                                                                          Sexual and Reproductiveb Health                                                                                                                       Geomorphology