Αρχική » Ευρωπαϊκά Προγράμματα » Πρόγραμμα Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/-τριών ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για τα οποία οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, είναι τα εξής:

- Università degli Studi di Catania
- Università del Salento di Lecce
- Università L’Orientale di Napoli
- Università Sapienza di Roma
- Università per Stranieri di Perugia
- Università per Stranieri di Siena
- Università degli Studi di Torino

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος:

  • Συμπληρωμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος (με φωτογραφία).

  • Αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από τη Γραμματεία.
  • Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες), Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (για υποψήφιους διδάκτορες).

  • Δίπλωμα γνώσης της Ιταλικής εφόσον υπάρχει ή Βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος για πολύ καλή γνώση της Ιταλικής (χορηγείται εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον δύο επίπεδα Ιταλικής Γλώσσας).

  • Ένα σύντομο κείμενο (Personal Statement, μέχρι 250 λέξεις) στα Ιταλικά που να αιτιολογεί γιατί επιθυμούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι περιμένουν να αποκομίσουν από αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχήςχρήσιμα link των συνεργαζομένων πανεπιστημίων, αλλά και τη σχετική φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Αποτελέσματα Κατάταξης Υποψηφίων Erasmus+ 2017-2018