Αρχική » Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μετά την περάτωση των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) και των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι σχετικές Ημερήσιες Διατάξεις αναρτώνται ανά Ακαδημαϊκό έτος ενώ τα πρακτικά παραμένουν στο αρχείο της Γραμματείας.