Αρχική » Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος » Ακαδημαικό έτος 2011-2012

Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012

Παρακάτω παρατίθενται οι Ημερήσιες Διατάξεις των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012.

Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012

Παρακάτω παρατίθενται οι Ημερήσιες Διατάξεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012.