Αρχική » Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος » Aκαδημαικό έτος 2012-2013

Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Παρακάτω παρατίθενται οι Ημερήσιες Διατάξεις των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013.

Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013