Αρχική » Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος » Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Παρακάτω παρατίθενται οι Ημερήσιες Διατάξεις των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015.

Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015