Αρχική » Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος » Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Παρακάτω παρατίθενται οι Ημερήσιες Διατάξεις των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016.