Αρχική » Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος » Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Παρακάτω παρατίθενται οι Ημερήσιες Διατάξεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017.