Αρχική » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Δημιουργία Νέου Λογαριασμού Webadm - Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.)

Οι προπτυχιακοί φοιτητές κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν πανεπιστημιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Για την απόκτησή του θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω της επιλογής "Αίτηση Νέου Λογαριασμού".

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και την έγκριση της αίτησης θα τους γνωστοποιείται το username που θα χρησιμοποιούν για την υπηρεσία, καθώς και θα τους ζητηθεί να ορίσουν κωδικό (password) που επιθυμούν. Με τα προαναφερθείσα στοιχεία (username και password) οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (My-studies), καθώς και σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ., όπως:

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία / My-studies

Η Ηλεκτρονική Γραμματεία (My-studies) παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται (σπίτι, internet cafe, εξοχική κατοικία, βιβλιοθήκη).

Πιο συγκεκριμένα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Έλεγχος και εκτύπωση της βαθμολογίας, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους, για ένα ή περισσότερα μαθήματα, είτε συγκεντρωτικά με βάση τις επιτυχημένες ή τις αποτυχημένες προσπάθειες
  • Πληροφόρηση για οποιοδήποτε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών σε σχέση με ττις διδακτικές του μονάδες, τις ώρες διδασκαλίας του, τον υπεύθυνο καθηγητή, τα συγγράμματα κ.τ.λ.
  • Δήλωση μαθημάτων που ενδιαφέρεται ο εκάστοτε φοιτητής να παρακολουθήσει στο επόμενο εξάμηνο
  • Συμπλήρωση αιτήσεων για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία (αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, εφορίας κ.ά.)


Για να εγγραφούν οι φοιτητές στην υπηρεσία του My-studies θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσου την διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα webadm.uoa.gr για να λάβουν username και password, εφόσον δεν έχουν λάβει ήδη.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων / Εύδοξος

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης / E-class

Αίτηση για Παροχή Κάρτας Σίτισης