Αρχική » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Χρήσιμα Τηλέφωνα » Κάρτα Σίτισης
Αίτηση Κάρτας Δωρεάν Σίτισης
Ανακοίνωση Όρων και Προϋποθέσεων Παροχής Κάρτας Δωρεάν Σίτισης

Αίτηση για Παροχή Κάρτας Σίτισης

Οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση ειδικής ταυτότητας σίτισης/δωρεάν σίτισης. Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, από την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης, όπως οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Για τα όρια εισοδήματος των δικαιούχων δωρεάν σίτισης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχετικό πίνακα του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Επίσης παρατίθεται σχετικό "υπόδειγμα του εκκαθαριστικού σημειώματος" για τις πληροφορίες που χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης ηλεκτρονικά στη σελίδα my-studies.uoa.gr/sitisi.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανεπιστημιακής Λέσχης η διάθεση των ειδικών ταυτοτήτων (καρτών) δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 γινόταν από το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος, από 15/09/2017 έως 20/10/2017, καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00. Επισημαίνεται ότι η ισχύς των παλαιών καρτών σίτισης λήγει στις 15/11/2018.