Αρχική » Κατατακτήριες

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

Ύλη εξετάσεων Απόφοιτοι A.E.I.-Τ.Ε.Ι. -Υπερδιετούς -Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.E.
Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021
Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων & Ημερομηνίες Εγγραφών 2019-2020

Αιτήσεις για Κατατακτήριες και Δικαιολογητικά

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2020 στην Γραμματεία του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (την αίτηση θα βρείτε στη σύνδεση της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και στη Γραμματεία του Τμήματος). Αίτηση σε docx.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού ολοκλήρωσης σπουδών, όπου θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου. 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας

 

Η κατάθεση των αιτήσεων & των δικαιολογητικών από τους υποψήφιους μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρὀπους:

  • Αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθημερινά από τις 10:00 έως τις 14:00
  • Ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή μέσω Ε.Λ.Τ.Α ή με αποστολή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών) στη διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 157 84 Αθήνα. 

Στην ταχυδρομική αποστολή της αίτησης απαιτείται επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής.

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται κατά το διάστημα 1 έως 20 Δεκεμβρίου του 2020 και αφού έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση από την Γραμματεία του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

 

 Για την ύλη των εξετάσεων πατήστε εδώ.