Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., από το Σεπτέμβριο του 2009 οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός».

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ακαδημαϊκή κατάρτιση, η ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στο γνωστικό πεδίο που σχετίζεται με τις Ελληνορωμαϊκές Ελληνοϊταλικές Σπουδές, και πιο συγκεκριμένα επικεντρώνεται σε δύο γνωστικούς άξονες/κατευθύνσεις:

  • Λογοτεχνία
  • Ιστορία και Πολιτισμός

Το Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα συνεχίσει τη συνεργασία που έχει εγκαινιάσει µε εξαιρετική επιτυχία µε την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο σε επίπεδο μορφωτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων µε στόχο την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και τη γενικότερη πνευματική καλλιέργεια των φοιτητών µας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός» μπορείτε να βρείτε στις εξής υποενότητες: