Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Από τo Σεπτέμβριο του 2009 οργανώθηκε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός». Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η ακαδημαϊκή κατάρτιση, η ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στο πεδίο των Ελληνορωμαϊκών Ελληνοϊταλικών Σπουδών σε δύο κατευθύνσεις: α) της Λογοτεχνίας και β) της Ιστορίας και του Πολιτισμού.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα τη διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας σε συνεργασία του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε το Πανεπιστήµιο της Perugia της Ιταλίας. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των δύο Πανεπιστηµίων έχει υπογραφεί και αναµένεται η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, προκειµένου να
αρχίσει η λειτουργία του. Το Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα συνεχίσει τη συνεργασία που έχει εγκαινιάσει µε εξαιρετική επιτυχία µε την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο σε επίπεδο µορφωτικών και πολιτιστικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων µε στόχο την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και γενικότερη πνευµατική καλλιέργεια των φοιτητών µας.Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός)», είναι διετούς διάρκειας.

Το ΠΜΣ έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 2561/18.12.2008).

Ο Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ βρίσκεται εδώ.

Για να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ στα Ιταλικά πατήστε εδώ.