Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πληροφορίες για Μελλοντικούς Φοιτητές

Πληροφορίες για Μελλοντικούς Φοιτητές

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση".

Το εν λόγω ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας και θα επιλεγούν:

  • Δέκα (10) πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ. ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής και
  • Πέντε (5) πτυχιούχοι από πανεπιστημιακά τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων ή Τ.Ε.Ι., εφόσον η ΣΕ κρίνει ότι οι σπουδές ή/και το ερευνητικό-συγγραφικό έργο των υποψηφίων είναι συναφές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ.

Για τους πτυχιούχους όλων των τμημάτων της αλλοδαπής απιτείται η αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 έως την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (υπόψιν κας. Κ. Λυκόκα), ΤΚ 157 84, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο επιλογής υποψηφίων, την εξεταστέα ύλη και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορείτε να βρείτε στη σχετική προκήρυξη, στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.ill.uoa.gr 210-7277910, κ. Κ. Λυκόκα (10.00 - 13.00 π.μ.).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

             

Προκήρυξη Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων

Αίτηση Υποψηφιότητας Ανακοίνωση Συνέντευξης και Εξέτασης Υποψήφιων Φοιτητών Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών ΠΜΣ Ανακοίνωση Εγγραφής Επιτυχόντων Φοιτητών ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012