Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » ΠΜΣ "Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές"

ΠΜΣ "ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ - ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ"

Στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008- 09, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές (Λογοτεχνία-Ιστορία και Πολιτισμός)», το οποίο αναμορφώθηκε το 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 140900/B7/8/9/2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2464, 16/9/2014).

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η ακαδημαϊκή κατάρτιση, η ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στο πεδίο των Ελληνορωμαϊκών−Ελληνοϊταλικών Σπουδών, στη Λογοτεχνία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό. Οι επιμέρους σκοποί του προγράμματος είναι:

  • Η παροχή γνώσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου με στόχο την παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, ικανού να καλύψει ανάγκες για έρευνα και διδασκαλία υψηλού επιπέδου στα ΑΕΙ της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία: α) των λογοτεχνικών αλληλεπιδράσεων, καθώς και β) των αμφίδρομων ιστορικών και διαπολιτισμικών σχέσεων δύο παραδοσιακά συνδεδεμένων χωρών. 
  • Η επιμόρφωση των πτυχιούχων των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, όπως επίσης και των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες μεθόδους της Συγκριτικής Λογοτεχνίας και των ελληνοϊταλικών ιστορικών−διαπολιτισμικών σχέσεων στο πλαίσιο της σύγχρονης Ευρώπης. 
  • Η εκπαίδευση στη χρήση νέων τεχνολογιών στην έρευνα της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών και στην προβολή τους στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
  • Η παραγωγή ερευνητικού έργου και διδακτικού υλικού για το ελληνορωμαϊκό και ελληνοϊταλικό λογοτεχνικό και διαπολιτισμικό γίγνεσθαι.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010