Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

      

            Διδασκαλίας ΠΜΣ Χειμερινού Εξαμήνου             Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΠΜΣ Εαρινού Εξαμήνου 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

             
Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΠΜΣ Χειμερινού Εξαμήνου     Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΠΜΣ Εαρινού Εξαμήνου
  • Πληροφορίες σχετικά με το μάθημα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Domenica Minniti-Γκώνια, "Πολιτισμός της Ελληνόφωνης Ιταλίας κατά την Βυζαντινή Περίοδο", μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012

             
Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΠΜΣ Χειμερινού Εξαμήνου     Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΠΜΣ Εαρινού Εξαμήνου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΕΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011