Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ειδικό Διδακτικό και Τεχνικό-Εργαστηριακό Προσωπικό

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Σπίνουλα Αρετή, Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)  (Σύντομο Βιογραφικό) (curriculum vitae italian)

    Διδακτορικό δίπλωμα, Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Α.Π.Θ)
    ► Ιταλική Γλώσσα

    Επικοινωνία: Γραφείο 7, 8ος όροφος, Νέα Πτέρυγα Εργαστηρίων Η/Υ, τηλ.: 210 727 7494, e-mail: aspinoula[at]isll.uoa[dot]gr

 

Μεταδιδακτορικό δίπλωμα, Διδακτορικό δίπλωμα, Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ), Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης.

  • Καράμπαλη Άννα, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

    Επικοινωνία: 8ος όροφος, τηλ.: 210 727 7612, e-mail: akaramp[at]isll.uoa[dot]gr