Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Εντεταλμένοι Διδάσκοντες (ΕΣΠΑ)

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Διδακτορικό Δίπλωμα: ΤΙΓΦ ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακό: "Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία, Πολιτισμός", ΕΚΠΑ, ΤΙΓΦ, Πτυχίο: Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτισμός (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία (ΕΚΠΑ), Ελληνική Φιλολογία (ΜΝΕΦ) (ΕΚΠΑ) 

Διδασκόμενα Μαθήματα: Ιταλικό μυθιστόρημα και διήγημα, Μεθοδολογία της έρευνας, Ιστορία του ιταλικού θεάτρου

e-mail: a.skamagka@ill.uoa.gr

Web page: https://uoa.academia.edu/AmandaSkamaga