Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μεταδιδακτορική Έρευνα: (Υποτροφία ΝΑΤΟ, Accademia Arcadia), Διδακτορικό δίπλωμα: Πανεπιστήμιο Αθηνών)  Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας : Πανεπιστήμιο Αθηνών

► Ιταλική λογοτεχνία: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής Λογοτεχνίας

Επικοινωνία: γραφείο 808, 8ος όροφος, τηλ.: 2107277825, e-mail: gerzoras[at]ill.uoa[dot]gr

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας (υπότροφος Ι.Κ.Υ.), Διδακτορικό: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας (υπότροφος Ιδρύματος Α. Λεβέντη), Πτυχίο: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.

►Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία, 16ος-19ος αι. (ΦΕΚ αρ. Γ894, 12.9.2017 &  ΦΕΚ αρ. 3102, τ. Β΄, 31.8.2018)

Επικοινωνία: γραφείο 7, 8ος όροφος, Νέα πτέρυγα Εργαστηρίων Η/Υ, τηλ.: 2107277494, e-mail: gpagratis@ill.uoa.gr; gerassimospagratis@yahoo.gr

Web page: https://uoa.academia.edu/GerassimosPagratis

 

Διδακτορικό δίπλωμα, Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

► Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Επικοινωνία: γραφείο 8, 8ος όροφος, Νέα πτέρυγα Εργαστηρίων Η/Υ, τηλ.: 2107277495

e-mail: itsolkas@ill.uoa.gr

web page: https://orcid.org/0000-0002-8185-5013

 

Διδακτορικό δίπλωμα, Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

► Ιταλική Λογοτεχνία

Επικοινωνία: γραφείο 808, 8ος όροφος, τηλ.: 2107277825, e-mail: sgoumary[at]yahoo[dot]grmsgourid@ill.uoa.gr

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γλωσσολογία από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Γλωσσολογία από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Φιλολογικού Τμήματος από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

► Γλωσσολογία: Αντιπαραθετική ανάλυση της Ιταλικής και της Ελληνικής γλώσσας (ΦΕΚ, αρ. 1054/ τεύχος Γ’ / 21.9.2018)

Επικοινωνία:  γραφείο έναντι Εντευκτηρίου Προσωπικού Φιλοσοφικής (Κυλικείο), 2ος όροφος, τηλ.: 2107277375,  email: giannoulop@ill.uoa.gr

 

Διδακτορικό δίπλωμα: (Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με υποτροφία ΙΚΥ), Δίπλωμα ειδίκευσης στη Linguistica Italiana (Università di Roma “La Sapienza”),  Laurea di Dottore in Lingue e Letterature Straniere Moderne: Inglese, Tedesco, Francese, Neogreco  (Università Orientale di Napoli)

► Ιταλική Γλωσσολογία. Μετάφραση (ΦΕΚ διορισμού: 1439, τ. Γ´, 4.12.2018)

Επικοινωνία: γραφείο 805, 8ος όροφος, τηλ. 2107277674, e-mail: domini@ill.uoa.gr, Greek-italian Laboratory: LabItEl@ill.uoa.gr

Web page: https://uoa.academia.edu/DomenicaMinnitiGonias

 

Διδακτορικό δίπλωμα, Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Πτυχίο Παιδαγωγικής (Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης).

► Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία

Επικοινωνία: γραφείο έναντι Εντευκτηρίου Προσωπικού Φιλοσοφικής (Κυλικείο), 2ος όροφος, τηλ. 2107277378, e-mail: athemou@ill.uoa.gr

 

Διδακτορικό δίπλωμα (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Glottodidattica: Didattica dell’italiano come L2/LS (Università per Stranieri di Perugia), Laurea di Dottore in Pedagogia (Università degli Studi di Perugia)

► Γλωσσοδιδακτική: Η Διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας

Επικοινωνία: 8ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, γραφείο 7, τηλ. 2107277494, e-mail: gmilioni[at]ill.uoa[dot]gr

 

Διδακτορικός τίτλος (Ph.D.): University of Cincinnati, Department of Musicology, Composition and Music Theory (Ph.D. Fellow), Μεταπτυχιακός τίτλος (M.Mus.): University of Hartford, The Hartt School of Music, Department of Music History, Πτυχίο: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας

► Ιταλικός Πολιτισμός: Η Μουσική στην Ιταλία από τους μεσαιωνικούς έως τους νεώτερους χρόνους (ΦΕΚ διορισμού 1204 τ. Γ' 28.11.2017)

Επικοινωνία: 8ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, γραφείο 7, τηλ. 2107277494, e-mail: vkoutsobina[at]ill.uoa[dot]gr


Διδακτορικός τίτλος: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, «Τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και η συμβολή τους στη μελέτη της ιταλικής γλώσσας ως ξένης», Μεταπτυχιακός τίτλος: Διδακτική, Διατμηματικό, ΑΠΘ: «Η εκμάθηση της τρίτης ξένης γλώσσας από δίγλωσσα κοινά», 2001, Πτυχίο: Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, ΑΠΘ , 1998

►  Διδασκαλία και περιγραφή της ιταλικής γλώσσας με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων  (ΦΕΚ διορισμού: 531/ Τεύχος Γ’ 121/25.01.2021)

Επικοινωνία: γραφείο 15, 8ος όροφος, Νέα πτέρυγα Φιλοσοφικής σχολής, τηλ.: 2107277491, Email: kathyflorou@ill.uoa.gr   


  • Γεώργιος Πηλείδης, Επίκουρος Καθηγητής (Σύντομο βιογραφικό) (Αναλυτικό βιογραφικό) 

  • Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, Πτυχίο: Università di Cosenza, Facoltà di Lettere e Filosofia

Ιταλική Γραμματολογία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού, ΦΕΚ Γ΄ 2204, 21.9.2021

e-mail: gpelidis@ill.uoa.gr

web page: https://uoa.academia.edu/GeorgiosΓεώργιοςPelidisΠηλείδης

Στην κορυφή