Αρχική » Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

 

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά την 1η Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 17-09-2018 και λαμβάνοντας υπόψιν την πρότερη απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. (29-6-2018), αποφασίζει την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης των Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 - 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την Προκήρυξη της Πρακτικής Άσκησης πατήστε εδώ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη σχετική ανκοίνωση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησς Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 - Λίστα Επιλογής Φοιτητών

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 - Τοποθετήσεις Φοιτητών στους Φορείς

Για τη σχετικά ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εαρινού Εξαμήνου

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 - Τοποθετήσεις Φοιτητών στους Φορείς

Για τη σχετικά ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (2016-2017) - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρακτική άσκηση φοιτητών (2016-2017) - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρακτική Άσκηση (2014-2015) - Τοποθετήσεις φοιτητών στους φορείς

Πρακτική Άσκηση 2013-2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρακτική άσκηση 2012-2013 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα "Πρακτική άσκηση των φοιτητών"

Η λειτουργία του προγράμματος "Πρακτική άσκηση των φοιτητών", δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης του τρόπου διδασκαλίας στο σχολείο, στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ, στο Μορφωτικό Ινστιτούτο / Τμήμα τής Πρεσβείας της Ιταλίας, καθώς και τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στη διεθνή αγορά εργασίας με την εμπειρία που αποκτάται από την ενασχόληση με το έργο ενός εκδοτικού οίκου (μετάφραση και έκδοση ξενόγλωσσων βιβλίων κ.ά.).

Έτος 2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το έτος  2012 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ) (αρχείο .pdf)

Τοποθετήσεις φοιτητών σε φορείς (αρχείο .pdf)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το έτος 2012 (αρχείο .pdf)

Ακαδ. Έτος 2011-2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το έτος 2011-2012 (αρχείο .doc)

 

Ακαδ. Έτος 2010-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το έτος 2010-2011 (αρχείο .doc)

Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το έτος 2010-2011 (αρχείο .doc)

 

logo