Αρχική » Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την Προκήρυξη της Πρακτικής Άσκησης πατήστε εδώ.

Για την Συμπληρωματική Προκήρυξη της Πρακτικής Άσκησης πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 - 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την Προκήρυξη της Πρακτικής Άσκησης πατήστε εδώ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησς Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 - Λίστα Επιλογής Φοιτητών

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 - Τοποθετήσεις Φοιτητών στους Φορείς

Για τη σχετικά ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εαρινού Εξαμήνου

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 - Τοποθετήσεις Φοιτητών στους Φορείς

Για τη σχετικά ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (2016-2017) - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρακτική άσκηση φοιτητών (2016-2017) - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρακτική Άσκηση (2014-2015) - Τοποθετήσεις φοιτητών στους φορείς

Πρακτική Άσκηση 2013-2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρακτική άσκηση 2012-2013 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος