Αρχική » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

02.03.2017

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Συγγραφή Μελέτης για την Ιστορία της Πρέβεζας

Το Ίδρυμα Ακτίο Νικόπολις και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Πρέβεζας προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη συγγραφή ιστορικής μελέτης σχετικά με την Ιστορία της Πρέβεζας από την εποχή της ίδρυσής της μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Η καλύτερη μελέτη θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο ποσού χιλίων ευρώ (1000 €), ενώ οι μελέτες που θα κριθούν άξιες δημοσίευσης. θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ακτίο Νικόπολις.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι και φοιτητές ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, ηλικίας μέχρι 40 ετών (γεννημένοι μετά την 01/01/1977). Η έκταση των μελετών οφείλει να κυμαίνεται μεταξύ 7000 και 10000 λέξεων. Οι μελέτες θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) τυπωμένα αντίτυπα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό δίσκο (CD) μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και να αποσταλούν ταχυδρομικώς στα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Πρέβεζας, Καραμάνη 1, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα, με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό Πρεβεζάνικης Ιστορίας». Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση).

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε όλους τους συμμετέχοντες και στον τοπικό έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, μέχρι την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.