Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

21.09.2017

Αιτήσεις Ορκωμοσίας Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου - Ιουλίου

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2017, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου (pdfdoc) στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρες και ώρες Γραμματείας (Δευτέρα –Τετάρτη- Παρασκευή από 10:00 έως 14:00).

  • Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών χορηγούνται μετά τον έλεγχο των αιτήσεων Ορκωμοσίας
  • Για τη λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη του φοιτητή/τριας στην Τελετή Ορκωμοσίας

Όσοι ορκίζονται θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2017 για να παραλάβουν την καθομολόγηση και να προσκομίσουν τα εξής:

  1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
  2. Τρίπτυχο
  3. Βιβλιάριο Ασθενείας (εάν έχει εκδοθεί)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σε περίπτωση απώλειας κάποιων εκ των παραπάνω

 

 

Η Τελετή Ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, οι ορκιζώμενοι και μόνον αυτοί, καλούνται να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μία ώρα πριν από την έναρξη της τελετής προκειμένου να ετοιμαστούν. Ακολουθούν τον υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος στο βεστιάριο, όπου θα παραλάβουν τήβεννο και επιτηβέννιο με την προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας, η οποία θα τους επιστραφεί μετά το πέρας της τελετής από τον υπάλληλο της Γραμματείας, κατά την παράδοση της τηβέννου και του επιτηβέννιου.

Αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την Τελετή Ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Ε.Κ.Π.Α., μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

Μετά την λήψη του πτυχίου οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος ζητώντας  εκτύπωση του πτυχίου σε περγαμηνή.