Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

25.10.2018

Αιτήσεις Ορκωμοσίας Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Εαρινής Εξεταστικής Περιόδου και Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους είτε κατά την Εαρινή εξεταστική περίοδο είτε κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου (pdfdoc) στη Γραμματεία του Τμήματος από την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 ημέρες και ώρες Γραμματείας (Δευτέρα –Τετάρτη- Παρασκευή από 10:00 έως 14:00).

  • Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών χορηγούνται μετά τον έλεγχο των αιτήσεων Ορκωμοσίας
  • Για τη λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή/τριας στην Τελετή Ορκωμοσίας

Όσοι ορκίζονται θα πρέπει να προσέλθουν τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, ώρες 10:00 με 14:00, στη Γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν την καθομολόγηση και να προσκομίσουν τα εξής:

  1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/Τρίπτυχο
  2. Βιβλιάριο Ασθενείας (εάν έχει εκδοθεί)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σε περίπτωση απώλειας κάποιων εκ των παραπάνω
  4. Βεβαίωση από την Εστία ότι έχουν αφήσει το δωμάτιο (εφόσον διαμένουν σε δωμάτιο της Εστίας του Ε.Κ.Π.Α.)

 

Η Τελετή Ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, οι ορκιζώμενοι και μόνον αυτοί, καλούνται να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μία ώρα πριν από την έναρξη της τελετής προκειμένου να ετοιμαστούν. Ακολουθούν τον υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος στο βεστιάριο, όπου θα παραλάβουν τήβεννο και επιτηβέννιο με την προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας, η οποία θα τους επιστραφεί μετά το πέρας της τελετής από τον υπάλληλο της Γραμματείας, κατά την παράδοση της τηβέννου και του επιτηβέννιου.

Αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την Τελετή Ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Ε.Κ.Π.Α., μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

Μετά την λήψη του πτυχίου οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος ζητώντας  εκτύπωση του πτυχίου σε περγαμηνή.