Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

13.06.2018

Ανακοίνωση Εξεταστέας Ύλης του Μαθήματος "Ιταλική Ποίηση" της Μον. Επ. Καθηγήτριας Ρ. Δημοπούλου

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Ιταλική Ποίηση" (66ΙΤΑ022) Δ' εξαμήνου, της Μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας Ρουμπίνη Δημοπούλου, μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες στο φωτοτυπείο της Σχολής.

Η Διδάσκουσα

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 

Ρουμπίνη Δημοπούλου