Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

10.09.2021

Ανακοίνωση για αιτήσεις δωρεάν σίτισης ακαδ. ετους 2021-22

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας sitisi.uoa.gr (για τους                   
προπτυχιακούς φοιτητές) και eprotocol.uoa.gr (για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές-Υπ. Διδάκτορες)
από 9/9/21 μέχρι 22/10/2021.

Δείτε όλες τις πληροφορίες εδώ