Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

14.05.2020

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Erasmus 2020-2021

 

Οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus 2020-2021

καλούνται να απευθυνθούν τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Τμήματος

κατά τις ώρες 9:00-14:00

προκειμένου να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησης τους.