Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

12.09.2017

Ανακοίνωση Σχετικά με την Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ανασφάλιστων φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α.

Σύμφωνα με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Μάλλιου, από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2017 δε θα εκδίδονται ούτε και θα ανανεώνονται τα Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από τις υπηρεσίες του Ε.Κ.Π.Α..

Όσον αφορά στο φορέα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

Αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των ανασφάλιστων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη (δεν έχουν περίθαλψη από άλλο φορέα και ασφαλίζονται από το Ε.Κ.Π.Α.), δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μόνο με τη χρήση του αριθμού Α.Μ.Κ.Α. που διαθέτουν.