Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

16.10.2017

Ανακοίνωση Σχετικά με την Ύλη του Μαθήματος "Θεωρία της Μετάφρασης" της Αναπλ. Καθηγήτριας Domenica Minniti-Γκώνια

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Διδάσκουσα: Αν. Καθ. Domenica Minniti-Γκώνια

(Μάθημα ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής)

 

ΎΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- Στοιχεία θεωρίας της Μετάφρασης. Θεωρητικό πλαίσιο.

- Στοιχεία Μεθοδολογίας της Μετάφρασης. Ορισμοί: μετάφρασμα, μεταφραστική ενότητα, ισοδυναμία, αντιστοιχία, μετατόπιση (με παραδείγματα από τις αντίστοιχες γλώσσες ή μία γλώσσα επιλογής).

- Σημασιολογία και μετάφραση.

- Λεξιλόγιο και μετάφραση (με παραδείγματα από τις αντίστοιχες γλώσσες ή μία γλώσσα επιλογής).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

- Μπατσαλιά Φ., Σελλά-Μάζη Ε. (1997): Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην (σσ. 19-47, 93-98, 159-163) (δωρεάν σύγγραμμα).

- G. Mounin, Teoria e storia della traduzione (γαλλική, ιταλική ή αγγλική έκδοση) (Κεφάλαιο 10 και 11).

- Minniti Gonias D. (2010): Le parole e i significati dell’italiano. Atene: Leader Books (“Lessico e traduzione”, Λεξιλόγιο και μετάφραση, σσ. 98-103).

Η εξέταση διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017                                       Από το γραφείο της διδάσκουσας