Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

15.01.2018

Ανακοίνωση Σχετικά με τις επί Πτυχίω Εξετάσεις των Μαθημάτων της Επ. Καθηγήτριας Ε. Μηλίγκου, Τμήμα Φ.Π.Ψ.-Τομέας Παιδαγωγικής

Λόγω της απεργίας του διδακτικού προσωπικού που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Ιανουαρίου 2018, η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών, που οφείλουν μαθήματα της Μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας Ευανθίας-Έλλης Μηλίγκου, του Τμήματος Φ.Π.Ψ. - Τομέας Παιδαγωγικής, μετατίθεται για την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο της διδάσκουσας (Γραφείο 509, 5ος όροφος, Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής).

Παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στην εξέταση μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 στέλνοντας ένα e-mail στο: emilingou[at]ppp.uoa[dot]gr.

Η Διδάσκουσα

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Ευανθία - Έλλη Μηλίγκου