Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

13.09.2017

Ανακοίνωση Σχετικά με τους Όρους, τις Προϋποθέσεις και τη Διαδικασία για την Παροχή Κάρτας Δωρεάν Σίτισης στους Φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση ειδικής ταυτότητας σίτισης/δωρεάν σίτισης. Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, από Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης, όπως οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση της Πανεπιστημιακής Λέσχης.