Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

04.06.2018

Ανακοίνωση της Εξεταστέας ύλης του Μαθήματος "Εισαγωγή στην Αρχειακή Έρευνα" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Εισαγωγή στην Αρχειακή Έρευνα" (66ΙΤΑ090) Η' εξαμήνου, του Δρ. Σωτήρη Κουτμάνη, έχει ως εξής:

 

 

 

 

  • Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, «Εκκλησία και Κράτος στα Βενετικά Νησιά του Ιονίου Πελάγους», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2015, σ. 81-173.
  • Henri-Irenee Marrou, «Τι είναι η Ιστορία», στο Charles Samaran (επιμ.), Ιστορία και Μέθοδοί της, τ.1, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1989, σ. 23-64.
  • Robert-Henri Bautier, «Τα Αρχεία», στο Ιστορία και Μέθοδοί της, ο.π., τ. 3, σ. 213-274.
  • Elpidio Mioni, «Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία», ΜΙΕΤ, Αθήνα 1977, 13-24, 93-113.
  • Alain Besancon, «Το ασυνείδητο», στο Ζακ Λε Γκοφ (επιμ.), Το έργο της Ιστορίας, τ. 1, Αθήνα 1975, σ. 285-315.
  • A.F. Chalmers, «Τι είναι αυτό που το λέμε Επιστήμη», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007, σ. 1-18, 139-158.

Ο Διδάσκων

Δρ. Σωτήρης Κουτμάνης