Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

22.05.2020

Ανακοίνωση της κ.Minniti για φοιτητές Erasmus

 

Όλοι οι φοιτητές Εράσμους είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τους όρους της προκήρυξης

και να απευθύνονται στον/στην Καθηγητή/τρια που είναι υπεύθυνος/η για την εκάστοτε Συμφωνία.

 

Αθήνα, 22.5.2020                                    Η Γενική Υπεύθυνη Εράσμους του Τμήματος