Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

01.06.2020

Ανακοίνωση της κ. Minniti για τις εξετάσεις 2019-2020

 

ΟΛΟΙ οι φοιτητές, των ΕΠΙ ΤΠΥΧΙΩ συμπεριλαμβανομένων, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να

παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος, όπου, μεταξύ άλλων, λέγεται ρητώς ότι

1)      Για να εξεταστεί, ο φοιτητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο e-class

2)      Η επικοινωνία με τους Διδάσκοντες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται υποχρεωτικά μέσω e-class.