Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

30.09.2022

Ανακοίνωση της Καθ. κ. D. Minnitti για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Civis Blended Intensive Program “Linguistic cultures and Communities in Europe (past and present)”

To συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι εντατικό και μικτής μορφής, περιλαμβάνει παρακολούθηση διαδικτυακών συνεδριών διάρκειας 20 ωρών (κάθε Παρασκευή από 21/10/2022 έως 16/12/2022 στις 3 ώρα Ελλάδας) και 5 ημέρες φυσικής κινητικότητας από 9/1/2023 έως 13/1/2022 με δια ζώσης 4ώρη παρακολούθηση κάθε ημέρα στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, 3  ECTS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την αίτηση υποβολής, συβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/9/2022