Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

11.01.2017

Αναπλήρωση Μαθημάτων "Γλώσσα Ι" και "Γλώσσα ΙΙΙ" της Κας Αρετής Σπίνουλα

Η αναπλήρωση ωρών του μαθήματος "Γλώσσα Ι" θα πραγματοποιηθούν:

  • Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρες 10:00 με 12:00 στην αίθουσα 812
  • Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρες 15:00 με 17:00 στην αίθουσα 642

 

 

 

Η αναπλήρωση ωρών του μαθήματος "Γλώσσα ΙΙΙ" θα πραγματοποιηθούν:

  • Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 και ώρες 12:00 με 15:00 στην αίθουσα 642
  •  Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρες 10:00 με 12:00 στην αίθουσα 823
  • Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρες 12:00 με 15:00 στην αίθουσα 421

Να επισημανθεί ότι τα μαθήματα που θα διαρκέσουν δύο ώρες δεν θα πραγματοποιηθεί διάλειμμα.

 

Η διδάσκουσα, 

Αρετή Σπίνουλα