Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

25.10.2018

Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 μέσω του εξής συνδέσμου http://my-studies.uoa.gr. Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές μπορούν να προβαίνουν σε τροποποίηση της δήλωσής τους.

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Ο αριθμός των μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν από τους φοιτητές ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής τους είναι ο ακόλουθος:

  • Α’ εξάμηνο έως και 12 μαθήματα
  • Γ’ εξάμηνο έως και 12 μαθήματα
  • Ε’ εξάμηνο έως και 12 μαθήματα
  • Ζ΄εξάμηνο έως και 12 μαθήματα
  • Επί πτυχίω – έως και 44 μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων πρέπει αυτή να εκτυπωθεί υποχρεωτικά από όλους, προκειμένου να είναι διαθέσιμη να προσκομισθεί σε περίπτωση που ζητηθεί.

Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 το σύστημα θα κλειδωθεί από τη Γραμματεία και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων ή τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας.

Επισημαίνεται ότι φέτος οι φοιτητές ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MY-STUDIES αλλά ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. Οι έλεγχοι που ζητά ο "ΕΥΔΟΞΟΣ" για την αντιστοίχηση των μαθημάτων που δηλώθηκαν με τα συγγράμματα που θα πάρουν οι φοιτητές θα γίνουν κανονικά όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Σχετικά με τις δηλώσεις συγγραμμάτων και την αποφυγή λαθών είναι σημαντικό να προσεχθεί οι ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ να είναι οι ίδιοι όταν γίνονται οι δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων στις δύο ηλεκτρονικές εφαρμογές, my-studies και "ΕΥΔΟΞΟΣ" αντίστοιχα.