Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

23.01.2018

Εξεταστέα Ύλη των Μαθημάτων "Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία" και "Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία" της Μον. Επικ. Καθηγήτριας Ρουμπίνης Δημοπούλου

Οι φοιτητές/-τριες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των παρακάτω μαθημάτων της Μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας Ρουμπίνης Δημοπούλου:

  • "Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία" (66ΙΤΑ068
  • "Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία" (66ΙΤΑ093)

μπορούν να βρουν την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων εδώ και εδώ, αντίστοιχα.