Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

20.03.2020

Έκτακτη ανακοίνωση Γραμματείας

Λειτουργία της Γραμματείας από 16.3.2020

 

Από Δευτέρα, 16/03/2020 και μέχρι νεωτέρας, η Γραμματεία:

  • θα διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά όσα αιτήματα της αρμοδιότητάς της θα υποβληθούν στο secr@ill.uoa.gr
  • θα ενημερώνει ηλεκτρονικά για την αυτοπρόσωπη παραλαβή (ημέρα και ώρα) πιστοποιητικών που θα εκδοθούν έπειτα από αιτήματα που έχουν υποβληθεί στο secr@ill.uoa.gr (π.χ. πιστοποιητικό σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών κλπ)*
  • θα απαντά ηλεκτρονικά στα πάσης φύσεως ερωτήματα φοιτητών της αρμοδιότητάς της που θα υποβληθούν στο secr@ill.uoa.gr 

*Σημειώνεται δε ότι αιτήσεις για βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες κλπ διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ.