Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

31.10.2017

Έναρξη Δηλώσεων και Διανομής Διδακτικών Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Επίσης επισημαίνεται ότι εφόσον η Γραμματεία του Τμήματος έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύει αυτή, ενώ μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ" από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι..

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει από την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες διδακτικών συγγραμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων τους κατά το τρέχον εξάμηνο.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή απορίες μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Εύδοξου.