Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

31.10.2018

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά την 1η Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 17-09-2018 και λαμβάνοντας υπόψιν την πρότερη απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. (29-6-2018), αποφασίζει την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης των Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.