Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

22.03.2020

ΚΥΑ παράτασης απαγόρευσης λειτουργίας ΑΕΙ ως 10.4.2020

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ σχετικά με την παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10.4.2020.


Στην ως άνω απαγόρευση έχουν συμπεριληφθεί οι εστίες από 25.3.2020, ενώ ορίζεται ρητά και η προσωρινή απαγόρευση της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, όπως είχε διευκρινίσει και με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.