Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

23.09.2022

Ολοκλήρωση εγγραφής και ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών και Τελετή Υποδοχής

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ακαδ. έτους 2022-2023, οι οποίοι πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική τους εγγραφή στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, να προσέλθουν την 27η-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στη Γραμματεία του Τμήματος, γρ. 512, 5ος όροφος της Φιλοσοφικής Σχολής.

Επισυνάπτεται ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών με οδηγίες για τα έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής, γενικές πληροφορίες καθώς και για:

  • τη δημιουργία και διαχείριση φοιτητικού λογαριασμού
  • την εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας
  • την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας
  • την πλατφόρμα τηλεκαπίδευσης ΕΚΠΑ
  • τον ιδρυματικό λογαριασμό φοιτητών

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με την παρουσία των διδασκόντων και των δύο προγραμμάτων σπουδών και του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη.

Καλούνται όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές να προσέλθουν στην αίθουσα 209 στις 11:00.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος