Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

19.10.2018

Ώρες Συνεργασίας Καθηγητών και Διδασκόντων του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Οι Καθηγητές και Διδάσκοντες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δέχονται κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος τις ημέρες και ώρες που ορίζονται από τη σχετική ανακοίνωση.