Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

06.09.2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΚΠΑ)

Η υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία και Κλασική Παράδοση» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ παρατείνεται έως και την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019. Η γραπτή δοκιμασία, η συνέντευξη καθώς και οι λοιποί όροι της δημοσιευθείσας προκήρυξης (www.ill.uoa.gr) παραμένουν σε ισχύ.