Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

23.03.2020

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021

Προθεσμία υποβολής: Πέμπτη 30η Απριλίου 2020

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιταλικής  Γλώσσας και Φιλολογίας παρακαλούνται να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr[at]ill.uoa[dot]gr τα εξής δικαιολογητικά:

  • Τη συμπληρωμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος (με φωτογραφία) (βλ. Παράρτημα στη Προκήρυξη).
  • Αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από τη Γραμματεία (αποδεικνύει τη βαθμολογία και την επιτυχία σε 2 μαθήματα γλώσσας. Αν δεν έχετε πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία, να το αναφέρετε στην αίτηση σας και η γραμματεία του Τμήματος θα εκδώσει την αναλυτική βαθμολογία σας και θα την προσθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών σας).
  • Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες), Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (για υποψήφιους διδάκτορες)
  • Δίπλωμα γνώσης της Ιταλικής ή επιτυχία σε δύο (2) μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας.
  • Ένα σύντομο κείμενο (Personal Statement, μέχρι 250 λέξεις) στα Ιταλικά (πληκτρολογημένο, όχι χειρόγραφο) που να αιτιολογεί γιατί επιθυμούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι περιμένουν να αποκομίσουν από αυτό.

Όσοι προκριθούν την Δευτέρα 1 Μαΐου 2020  θα κληθούν στη Γραμματεία να οριστικοποιήσουν την επιλογή τους ή να επιλέξουν Πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα. Στην αίτηση δεν αναγράφεται υποχρεωτικά η επιλογή του Πανεπιστημίου.