Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

03.06.2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

 

Σας πληροφορούμε ότι με την εγγραφή σας στο Παν/μιο έχει ανοιχτεί αυτόματα από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) ο προσωπικός ιδρυματικός σας λογαριασμός στο ΕΚΠΑ.

Ο λογαριασμός είναι αυτός που χρησιμοποιείτε στο mystudies και είναι της μορφής studxxxxx. Συγκεκριμένα για το Τμήμα μας είναι sis+τους επτά τελευταίους αριθμούς του ΑΜ σας. 

Με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό μπορείτε να αξιοποιήσετε πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕKΠΑ και προτείνεται να τον χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στα τηλεμαθήματα. Για την πρόσβαση σε ορισμένα εργαλεία τρίτων, όπως το Google Meet,  και το Office 365  o λογαριασμός σας είναι:

Οι παραπάνω λογαριασμοί δεν αποτελούν email.