Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

04.06.2018

Σημαντική Ανακοίνωση: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2017-2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, που παρακολούθησαν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων που παρακολούθησαν.

Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων ορίζεται το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018. Τα ερωτηματολόγια μπορείτε να τα βρείτε στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: http://survey.uoa.gr/portal/surveyList?status=1&programType=1&departmentId=66&orderByDate=1.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται ανώνυμα και θεωρείται πολύ σημαντική για την αξιολόγηση του προσφερόμενου διδακτικού έργου και τη βελτίωση πιθανών αδυναμιών που έχουν παρατηρηθεί τόσο από τους διδάκσοντες όσο και από τους συμμετέχοντες φοιτητές και φοιτήτριες.

 

Εκ μέρους της ΟΜΕΑ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Καθηγήτης Γεώργιος Μικρός