Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

29.12.2017

Στρατολογία: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2021 (Γεννηθέντων το έτος 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2020 (γεννημένοι το έτος 1999) που διαμένουν στο δήμο Αθηναίων της Περιφέρειας Αττικής, στη Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, στη Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων, καθώς και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, καλούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στις αντίστοιχες Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) από 02 Ιανουαρίου 2018 έως 02 Απριλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα αντίστοιχα στρατολογικά έγγραφα: