Αρχική » Πρόγραμμα Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προθεσμία υποβολής: Πέμπτη 30η Απριλίου 2020

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιταλικής  Γλώσσας και Φιλολογίας παρακαλούνται να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr[at]ill.uoa[dot]gr τα εξής δικαιολογητικά:

  • Τη συμπληρωμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος (με φωτογραφία) (βλ. Παράρτημα στη Προκήρυξη).
  • Αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από τη Γραμματεία (αποδεικνύει τη βαθμολογία και την επιτυχία σε 2 μαθήματα γλώσσας. Αν δεν έχετε πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία, να το αναφέρετε στην αίτηση σας και η γραμματεία του Τμήματος θα εκδώσει την αναλυτική βαθμολογία σας και θα την προσθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών σας).
  • Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες), Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (για υποψήφιους διδάκτορες)
  • Δίπλωμα γνώσης της Ιταλικής ή επιτυχία σε δύο (2) μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας.
  • Ένα σύντομο κείμενο (Personal Statement, μέχρι 250 λέξεις) στα Ιταλικά (πληκτρολογημένο, όχι χειρόγραφο) που να αιτιολογεί γιατί επιθυμούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι περιμένουν να αποκομίσουν από αυτό.

Όσοι προκριθούν την Δευτέρα 2 Μαΐου 2020 θα κληθούν στη Γραμματεία να οριστικοποιήσουν την επιλογή τους ή να επιλέξουν Πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα. Στην αίτηση δεν αναγράφεται υποχρεωτικά η επιλογή του Πανεπιστημίου. 

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 21/4/2020, 11:00π.μ. έως και τη Δευτέρα 27/4/2020, 11:00 π.μ., ώρα Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html.

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Για όλες τις πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχήςχρήσιμα link των συνεργαζομένων πανεπιστημίων, αλλά και τη σχετική φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση εδώ.

 

Προκήρυξη ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς υποδοχής πρακτικής άσκησης, οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη μοριοδότηση των φοιτητών και την κατανομή των θέσεων ανά Τμήμα μπορείτε να βρείτε στη σχετική προκήρυξη

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχήςχρήσιμα link των συνεργαζομένων πανεπιστημίων, αλλά και τη σχετική φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Αποτελέσματα Κατάταξης Υποψηφίων Erasmus+ 2017-2018

Προκήρυξη ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς υποδοχής πρακτικής άσκησης, οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη μοριοδότηση των φοιτητών και την κατανομή των θέσεων ανά Τμήμα μπορείτε να βρείτε στη σχετική προκήρυξη

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχήςχρήσιμα link των συνεργαζομένων πανεπιστημίων, αλλά και τη σχετική φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Αποτελέσματα Κατάταξης Υποψηφίων Erasmus+ 2017-2018