Αρχική » Πρόγραμμα Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/-τριών ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020.

Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για τα οποία οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, είναι τα εξής:

 

  

 

- Università degli Studi di Catania
- Università per Stranieri di Reggio Calabria
- Università del Salento di Lecce
- Università L’Orientale di Napoli
- Università degli Studi del Molise
- Università La Sapienza di Roma
- Università per Stranieri di Perugia
- Università per Stranieri di Siena
- Università degli Studi di Genova
- Università degli Studi di Torino
- Université de Nice Sophia Antipolis
- Università degli Studi di Padova
- Università Ca’ Foscari di Venezia
- Università degli Studi di Trieste
- Juraj Dobrila University of Pula

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος:

 • Συμπληρωμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος (με φωτογραφία).

 • Αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από τη Γραμματεία.
 • Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες), Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (για υποψήφιους διδάκτορες).

 • Δίπλωμα γνώσης της Ιταλικής (επιπρόσθετο κριτήριο επιλογής είναι η επιτυχία σε δύο (2) μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας).

 • Ένα σύντομο κείμενο (Personal Statement, μέχρι 250 λέξεις) στα Ιταλικά που να αιτιολογεί γιατί επιθυμούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι περιμένουν να αποκομίσουν από αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχήςχρήσιμα link των συνεργαζομένων πανεπιστημίων, αλλά και τη σχετική φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Αποτελέσματα Κατάταξης Υποψηφίων Erasmus+ 2017-2018

Προκήρυξη ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με σκοπό να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) που είναι:

 • Eγγεγραμμένοι σε Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α. ή πρόσφατα απόφοιτοι, με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλει αίτηση και να έχουν επιλεγεί όσο ακόμα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα. Η πρακτική άσκηση των αποφοίτων στο εξωτερικό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί στη διάρκεια του πρώτου χρόνου μετά την αποφοίτησή τους (ακαδημαϊκού έτος 2018-2019).
 • Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το παρελθόν εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών. Ωστόσο, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή, σε σχέση με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση για πρώτη φορά. Επίσης, χαμηλή προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που θα επιλεγούν για κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η εύρεση φορέα πρακτικής άσκησης και η προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης Αποδοχής. Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί από 03/09/2018 έως και 30/08/2019 με χρηματοδοτούμενη διάρκεια από 2 έως 4 μήνες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 (έναρξη υποβολής: 11:00 π.μ.) μέχρι και την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 (τελική υποβολή: 13:00 μ.μ.). Η ηλεκτρονική αίτηση και η διαδικασία φόρτωσης (upload) της αίτησης θα αναρτηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων,  http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, σε κλειστό φάκελο. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 έως και την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 στην εξής διεύθυνση:

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ)

Πανεπιστημίου 30, 1ος όροφος, Γραφείο Erasmus

Ώρες κατάθεσης: 11:00 π.μ.-13:00 μ.μ.

Υπεύθυνη πρακτικής άσκησης: Αφροδίτη Βάσσου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3689722, e-mail: avassou[at]uoa[dot]gr

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς υποδοχής πρακτικής άσκησης, οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη μοριοδότηση των φοιτητών και την κατανομή των θέσεων ανά Τμήμα μπορείτε να βρείτε στη σχετική προκήρυξη

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/-τριών ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για τα οποία οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, είναι τα εξής:

 

 

 

- Università degli Studi di Catania
- Università del Salento di Lecce
- Università degli Studi del Molise
- Università L’Orientale di Napoli
- Université de Nice Sophia Antipolis
- Università Sapienza di Roma
- Università per Stranieri di Perugia
- Juraj Dobrila University of Pula
- Università per Stranieri di Siena
- Università degli Studi di Torino

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος:

 • Συμπληρωμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος (με φωτογραφία).

 • Αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από τη Γραμματεία.
 • Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες), Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (για υποψήφιους διδάκτορες).

 • Δίπλωμα γνώσης της Ιταλικής (επιπρόσθετο κριτήριο επιλογής είναι η επιτυχία σε δύο (2) μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας).

 • Ένα σύντομο κείμενο (Personal Statement, μέχρι 250 λέξεις) στα Ιταλικά που να αιτιολογεί γιατί επιθυμούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι περιμένουν να αποκομίσουν από αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχήςχρήσιμα link των συνεργαζομένων πανεπιστημίων, αλλά και τη σχετική φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Αποτελέσματα Κατάταξης Υποψηφίων Erasmus+ 2017-2018

Προκήρυξη ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με σκοπό να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) που είναι:

 • Eγγεγραμμένοι σε Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α. ή πρόσφατα απόφοιτοι, με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλει αίτηση και να έχουν επιλεγεί όσο ακόμα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα. Η πρακτική άσκηση των αποφοίτων στο εξωτερικό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί στη διάρκεια του πρώτου χρόνου μετά την αποφοίτησή τους (ακαδημαϊκού έτος 2017-2018).
 • Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το παρελθόν εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών. Ωστόσο, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή, σε σχέση με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση για πρώτη φορά. Επίσης, χαμηλή προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που θα επιλεγούν για κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η εύρεση φορέα πρακτικής άσκησης και η προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης Αποδοχής. Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί από 01/09/2017 έως και 31/08/2018 με χρηματοδοτούμενη διάρκεια από 2 έως 4 μήνες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 (έναρξη υποβολής: 09:00 π.μ.) μέχρι και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 (τελική υποβολή: 14:00 μ.μ.). Η ηλεκτρονική αίτηση και η διαδικασία φόρτωσης (upload) της αίτησης θα αναρτηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, σε κλειστό φάκελο. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 στην εξής διεύθυνση:

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ)

Πανεπιστημίου 30, 1ος όροφος, Γραφείο Erasmus

Ώρες κατάθεσης: 9:00 π.μ.-14:00 μ.μ.

Υπεύθυνη πρακτικής άσκησης: Αφροδίτη Βάσσου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3689722, e-mail: avassou@uoa.gr

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς υποδοχής πρακτικής άσκησης, οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη μοριοδότηση των φοιτητών και την κατανομή των θέσεων ανά Τμήμα μπορείτε να βρείτε στη σχετική προκήρυξη

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/-τριών ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για τα οποία οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, είναι τα εξής:

- Università degli Studi di Catania
- Università del Salento di Lecce
- Università L’Orientale di Napoli
- Università Sapienza di Roma
- Università per Stranieri di Perugia
- Università per Stranieri di Siena
- Università degli Studi di Torino

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος:

 • Συμπληρωμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος (με φωτογραφία).

 • Αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από τη Γραμματεία.
 • Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες), Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (για υποψήφιους διδάκτορες).

 • Δίπλωμα γνώσης της Ιταλικής εφόσον υπάρχει ή Βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος για πολύ καλή γνώση της Ιταλικής (χορηγείται εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον δύο επίπεδα Ιταλικής Γλώσσας).

 • Ένα σύντομο κείμενο (Personal Statement, μέχρι 250 λέξεις) στα Ιταλικά που να αιτιολογεί γιατί επιθυμούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι περιμένουν να αποκομίσουν από αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχήςχρήσιμα link των συνεργαζομένων πανεπιστημίων, αλλά και τη σχετική φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Αποτελέσματα Κατάταξης Υποψηφίων Erasmus+ 2017-2018