Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ανακοίνωση Υποδοχής Νεοεισαχθέντων Φοιτητών
Οδηγίες Ενημέρωσης Νεοεισαχθέντων Φοιτητών
Σύμβουλοι Καθηγητές Νεοεισαχθέντων Φοιτητών Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
Ώρες Συνεργασίας Καθηγητών Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Πρόγραμμα Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίαση της 12-07-2017, το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 διαμορφώνεται ως εξής:

  • Χειμερινό Εξάμηνο

Περίοδος Διδασκαλίας: 02/10/2017 - 12/01/2018

Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου: 22/01/2018 - 16/02/2018

  • Εαρινό Εξάμηνο

Περίοδος Διδασκαλίας: 26/02/2018 - 15/06/2018

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου: 18/06/2018 - 13/07/2018

 

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου: 03/09/2018 - 28/09/2018

 

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ, ενώ για την ανακοίνωση της Κοσμητείας πατήστε στο εξής link.

  • Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών/-τριών κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνονται μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την αποστολή του καταλόγου των επιτυχόντων του Τμήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση που κοινοποιείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες οφείλουν να δηλώσουν τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας my-studies, ύστερα από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος.
  • Οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν δύο φορές σε κάθε μάθημα ανά ακαδημαϊκό έτος, στην εξεταστική του εξαμήνου που παραδίδεται το εκάστοτε μάθημα και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Οι Επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα επιπλέον εξέτασης στα μαθήματα που χρωστάνε, εφόσον έχει οριστεί επί πτυχίω εξεταστική για αυτά.
  • Οι φοιτητές/-τριες που δεν έχουν δηλώσει κάποιο μάθημα εντός των προθεσμιών που έχουν οριστεί σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος, δεν έχουν το δικαίωμα εξέτασης στο συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση που συμμετέχει στην εξέταση του μαθήματος ο βαθμός δεν θα ληφθεί υπόψιν. (Προτείνεται η συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα για την επίλυση του θέματος)
  • Οι φοιτητές/-τριες που δεν κατάφεραν να περάσουν κατά την εξεταστική περίοδο κάποιο μάθημα επιλογής, έχουν το δικαίωμα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος να επιλέξουν ξανά το ίδιο (εφόσον προσφέρεται) ή κάποιο άλλο μάθημα επιλογής.
  • Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι φοιτητές/-τριες έχουν τα δικαίωμα να εξεταστούν σε όσα μαθήματα έχουν δηλώσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, εφόσον δεν τα έχουν περάσει στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).