Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ανακοίνωση Υποδοχής Νεοεισαχθέντων Φοιτητών
Οδηγίες Ενημέρωσης Νεοεισαχθέντων Φοιτητών
Ώρες Συνεργασίας Καθηγητών Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
Σύμβουλοι Καθηγητές Νεοεισαχθέντων Φοιτητών Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Πρόγραμμα Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίαση της 04-07-2018, το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 διαμορφώνεται ως εξής:

  • Χειμερινό Εξάμηνο

Περίοδος Διδασκαλίας: 01/10/2018 - 11/01/2019

Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου: 28/01/2019 - 22/02/2019

  • Εαρινό Εξάμηνο

Περίοδος Διδασκαλίας: 25/02/2019 - 07/06/2019

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου: 10/06/2019 - 05/07/2019

 

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου: 02/09/2019 - 27/09/2019

 

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ, ενώ για την ανακοίνωση της Κοσμητείας πατήστε στο εξής link.

  • Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών/-τριών κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνονται μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την αποστολή του καταλόγου των επιτυχόντων του Τμήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση που κοινοποιείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες οφείλουν να δηλώσουν τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας my-studies, ύστερα από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος.
  • Οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν δύο φορές σε κάθε μάθημα ανά ακαδημαϊκό έτος, στην εξεταστική του εξαμήνου που παραδίδεται το εκάστοτε μάθημα και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Οι Επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα επιπλέον εξέτασης στα μαθήματα που χρωστάνε, εφόσον έχει οριστεί επί πτυχίω εξεταστική για αυτά.
  • Οι φοιτητές/-τριες που δεν έχουν δηλώσει κάποιο μάθημα εντός των προθεσμιών που έχουν οριστεί σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος, δεν έχουν το δικαίωμα εξέτασης στο συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση που συμμετέχει στην εξέταση του μαθήματος ο βαθμός δεν θα ληφθεί υπόψιν. (Προτείνεται η συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα για την επίλυση του θέματος)
  • Οι φοιτητές/-τριες που δεν κατάφεραν να περάσουν κατά την εξεταστική περίοδο κάποιο μάθημα επιλογής, έχουν το δικαίωμα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος να επιλέξουν ξανά το ίδιο (εφόσον προσφέρεται) ή κάποιο άλλο μάθημα επιλογής.
  • Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι φοιτητές/-τριες έχουν τα δικαίωμα να εξεταστούν σε όσα μαθήματα έχουν δηλώσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, εφόσον δεν τα έχουν περάσει στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).